Lokalita: Naskové, Praha 5 – Košíře

Termín realizace : 09/2020-06/2021

Množství betonu : 4 420 m3

Objekt má šest podlaží, z toho jedno podzemní a pět nadzemních označovaných. Půdorys objektu má tvar obdélníku o rozměrech cca 187 x 19 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, dispozičně řešený jako troj trakt. Nově realizovaná je jednopodlažní železobetonová podzemní přístavba dilatovaná od hlavního objektu. Přístavba bude sloužit jako parking. V části objektu bylo provedeno několik nástaveb a nových schodišťových jader.