O nás

Realizace železobetonových monolitických staveb

Společnost SOLIDUM monolitické konstrukce se zaměřila na stavební segment realizace železobetonových monolitických staveb na klíč, zejména v oblasti pozemního stavitelství s působností po celé ČR. Je postavena na kompaktním týmu téměř čtyřech desítek zaměstnanců, kde řada z nich realizuje projekty v oboru již více jak 20 let. Během svého profesního života mnozí působili například u nadnárodní stavební společnosti a jsou autorizováni v rámci ČKAIT pro obor Pozemní stavitelství.

 V rámci naší činnosti vynakládáme značné úsilí na ohleduplnost k životnímu prostředí, ve snaze co nejvíce přispět k trvalé udržitelnosti. Samozřejmostí je snaha o  maximální ochranu lidského života a zdraví osob dotčených naší činností, kde je naším vzorem způsob práce na stavbách například v UK, Francii, či Skandinavii. Součástí našeho týmu je nejen realizační, přípravná i obchodní skupina, ale i specialisté na bezpečnost práce a požární ochranu, kteří pomáhají zajistit poradenství, prevenci rizik a samozřejmě ochranu zdraví jak našich vlastních zaměstnancům, tak i pracovníkům z řad našich dodavatelů a obchodních partnerů.

Portfolio našich zakázek zahrnuje jak projekty drobnějšího rozsahu, tak rozsáhlé stavební celky a to od novostaveb na „zelené louce“ až po komplikované rekonstrukce v intravilánu. V rámci profesních zkušeností se náš tým podílel na realizaci bytových a administrativních komplexů, obchodních center, zdravotních a výzkumných zařízení, v rámci inženýrských staveb pak čistíren odpadních vod, mostu, hloubených tunelů či stanice metra.