Lokalita : Michelská, Praha 4

Termín realizace : 11/2020-12/2021

Množství betonu : 10 270 m3

V rámci naší činnosti jsme realizovali skelet bytového komplexu zkládajícího se z 5 věží se společnou základnou. Konstrukčně se jedná o 2 podzemní patra  a 5 nadzemních pater využívající kombinovaný  konstrukční systém sloupový a stěnový doplněný konstrukcí šikmé ŽB monolititické střechy.