Lokalita: Nádražní, Brandýs nad Labem

Termín realizace : 11/2020-07/2021

Množství betonu : 4 943 m3

Jedná se o parkovací dům se třemi nadzemními podlažími o rozměrech 198 m x 17 m. Dopravní obslužnost jednotlivých nadzemních podlaží je zajištěna po obou průčelích kruhovými rampami zaústěnými do 2. a 3.NP. Rampy i vlastní parkovací dům jsou zastřešeny. Objekt je rozdělen na 6 dilatačních celků. Jedná se o skeletovou konstrukci. Součástí zakázky bylo zhotovení pilotového založení.