Lokalita : Komořanská/ K Vystrkovu11/ 2020

Termín realizace: 01/2021-11/2021 

Množství betonu : 3 797 m3

2PP+6NP, garáže kombinovaný sloupový a stěnový systém, NP stěnový systém