Lokalita: Do Rybníčků, Praha 8

Termín realizace : 04/2021-11/2021

Množství betonu : 1 735 m3

Bytový soubor Chabry Praha 8, nová výstavba bytového domu  pomůže dotvořit nevyužívanou část obce.

1PP+4.NP, garáže kombinovaný sloupový a stěnový systém, NP stěnový systém