Lokalita: Ivana Hlinky, Praha 9 – Vysočany

Termín realizace :04/2021-09/2021

Množství betonu : 4 700 m3

Dva samostatné bytové domy, které jsou propojeny společným podzemním podlažím. Stavba má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží, poslední podlaží půdorysně ustupují, podzemní podlaží je jen částečně zapuštěno pod terén.

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet – kombinovaný nosný systém se sloupy, železobetonovými stěnami, případně lokálně i zděnými stěnami.

Stropní konstrukce jsou obousměrně uložené monolitické stropní desky, doplněné lokálními průvlaky a hlavicemi v místech, kde jsou vynášeny stěny nad sloupy.

Podzemní části konstrukce jsou z vodostavebnho betonu jako bílá vana.