Lokalita : Kmochova, ul. Grafická, Praha 5

Termín realizace : 05/2021-03/2022

Množství betonu : 2 700 m3

Nové projekty vznikající v širším centru města  lokality Praha 5

2 objekty – oba v proluce, Holečkova 1.PP+6NP, Kobrova 1.PP+7.NP
garáže kombinovaný sloupový a stěnový systém, NP stěnový systém“