Lokalita : Vojanova, Plzeň – Skvrňany

Termín realizace : 08/2021-04/2022

Množství betonu : 8 200 m3

Bytový komplex v Plzni Skvrňanech

Jedná se o 7 bytových domů. Bytové domy SO 01 až SO 07 obsahují 6 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Půdorysný tvar nadzemních částí bytových domů SO 01 až SO 06 je čtvercový o vnějších rozměrech 18 m x 18 m. Půdorysný tvar bytového domu SO 07 je obdélníkový o rozměrech 35 m x 22 m.

Založení objektů je řešeno základovými deskami uložených na velkoprůměrových pilotách.

Svislé nosné konstrukce od 1.PP do 2.NP jsou železobetonové monolitické. Podzemní podlaží je řešeno jako bílá vana.

Svislé konstrukce od 3. do 6.NP jsou kombinací železobetonového monolitu a zděného systému.

Vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické.

Součástí zakázky bylo zhotovení pilotového založení.