Lokalita: U Stadionu, Pardubice

Termín realizace : 11/2021-06/2022

Množství betonu : 2 079 m3

Jedná se o rekonstrukci fotbalového stadionu. Ve stávající západní tribuně jsme realizovali nové vnitšch stropních desek a stěn výtahových šachet a schodišť. Dále došlo ke zhotovení založení základových pasů a desek pro jižní, východní a severní tribuny a zhotovení základových patek pro stožáry osvětlení.