Lokalita: Dornych/Mlýnská, Brno-střed

Termín realizace: 12/2021-současnost

Množství betonu: 9 421 m3

Na plno jedeme v rámci realizace  skeletu nové stavby Hotelu Clarion Brno.

Objekt je nepravidelného půdorysu o přibližných půdorysných rozměrech 60,0 m x 60,0 m.

Objekt má dvě podzemní patra a 7 nadzemních pater. Objekt je založený hlubinně na základové desce podporované vrtanými pilotami a v části obvodu podporované milánskou pažící stěnou (piloty a milánské stěny jsou dodávkou jiného subdodavatele).

Základová deska, obvodové stěny suterénu a milánské stěny tvoří jako celek bílou vanu.

Nosnou konstrukcí sedmi nadzemních podlaží je monolitický železobetonový skelet.

Svislé konstrukce tvoří vnitřní a obvodové stěny doplněné sloupy v nepravidelném rastu.

Stropní desky jsou navrženy rovněž z monolitického železobetonu staticky působící ve dvou směrech