Lokalita: Pod Juliskou, Praha 6 – Dejvice

Termín realizace: 09/2022-současnost

Množství betonu : 5 674 m3

Jedná se o bytový dům se třemi nadzemními objekty A, B a C o šesti nadzemních podlažích, které jsou propojené společným suterénem.

Podzemní podlaží je navrženo jako bílá vana, betony budou s krystalickou přísadou.

Nadzemní podlaží jsou čtvercového půdorysu o rozměrech 21 x 21 m. Nadzemní podlaží tvoří bytové jednotky. Všechny balkónové stropní desky jsou osazeny pomocí isonosníků, které přerušují tepelný most.

Nosné konstrukce jsou železobetonové stěny a sloupy, které podporují stropní desky.

Založení objektu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách, které podepírají základovou desku.