Lokalita: MŠ a ZŠ Beroun

Termín realizace: 10/2023-současnost

Množství betonu: 6 400 m3

Novostavba objektu s půdorysným tvarem písmena U (o rozměrech cca 90 m x 90 m) v sobě zahrnuje mateřskou školku, základní školu,  školní sportoviště a rovněž gastro provoz s jídelnou.

Budova je částečně zapuštěna pod úroveň upraveného terénu a má 2-3 nadzemní podlaží. Součástí objektu je multifunkční sál, jehož zastřešení bude realizováno pomocí předpjatých prefabrikovaných vazníků.