Lokalita: MŠ Čáslav

Termín realizace: 12/2023-současnost

Množství betonu: 860 m3

Máme radost, že se opět můžeme podílet na výstavbě další nosné konstrukce novostavby objektu mateřské školky, tentokráte ve městě Čáslav. Zde je naším objednatele a generálním dodavetelem stavby společnost Trigema Building a.s.. Ještě před koncem roku 2023 se podařilo uložit první podkladní betony a stavbu zahájit.