Lokalita: Beroun

Termín realizace: 04/2024-současnost

Množství betonu: 4 600 m3

Novostavba objektu parkovacího domu, který je přidružen k nově vznikající mu komplefu mateřské a základní školy a pomůže obslužnosti a zklidnění dopravy v dané lokalitě.

Konstrukčně se jedná o skeletový systém s vjezdovou kruhovou rampou.