Lokalita: obec Lány

Termín realizace :11/2020-12/2020

Množství betonu : 250 m3

Realizace oplocení, opěrné stěny a rampy