Lokalita: Střední, Brno – Ponava

Termín realizace :12/2021-09/2022

Množství betonu : 2 890 m3

Novostavba polyfunkčního domu.

Půdorysně obdélník o rozměrech 22 x 32,5 m v nadzemních podlažích a 34 x 32,5 m v podzemních podlažích. 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží.

Počet bytů: 72 (od 1+kk po 4+kk). Počet parkovacích stání: 75

Objekt je založený hlubinně na základové desce podporované vrtanými pilotami (piloty jsou dodávkou jiného subdodavatele).

Základová deska a obvodové stěny suterénu tvoří jako celek bílou vanu.

Nosnou konstrukcí podzemních podlaží je sloupový skelet se stropními železobetonovými deskami.

Nadzemní podlaží jsou tvořena příčným stěnovým systémem (materiál stěn je do 2. NP monolit, od 2. NP pak vyzdívky v kombinaci s monolitickými prvky se ztužujícími jádry a vodorovnými stropními železobetonovými deskami.

Vyzdívky jsou dodávkou jiného subdodavatele.