Lokalita: ulice Arménská, Kladno

Termín realizace: 03/2022-12/2022

Množství betonu: 7 920 m3

Realizovali jsme  železobetonové konstrukce v rámci nového bytového areálu, který vzniká v dynamicky se rozvíjejíci části města Kladno, a který navazuje na bohatou občanskou vybavenost. Stavba je tvořena sloupovým systémem v podzemním podlaží, kde se náchází rozlehlé garážové prostory a kombinací železobetonového stěnového systému a zděných konstrukcí v rámci 5 nadzemních podlaží.