Lokalita: Nádražní

Termín realizace: 04/2022-současnost

Množství betonu: 14 270 m3

Jedná se o bytový dům s obchodními jednotkami a školkou v 1.NP

Budova má 2 podzemní a 7 nadzemních podlaží, poslední dvě podlaží jsou ustupující.

Objekt je o půdorysných rozměrech cca 67 m x 74 m + spojovací krček pro další etapu stavby.

Objekt je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce. Založení bude provedeno hlubině na železobetonových vrtaných velkoprůměrových pilotách.

Jedná se kombinaci skeletového (2.PP-1.NP) stěnového (od 2.NP výše) systému.

Součástí zakázky bylo realizace vibroizolace kvůli blízké tramvajové a železniční trati.