Lokalita: Praha 9 Letňany

Termín realizace: 07/2023-současnost

Množství betonu: 3 200 m3

Objekt o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích, kde poslední podlaží je částečně uskočené. Stavba bude užívána jako administrativní objekt (2.NP-4.NP) se skladovacími prostory (1.PP-1.NP). Objekt je navržen s plochou střechou. půdorysné rozměry objektu jsou cca 45 m x 29 m. Výška celého objektu je 16,16 m nad upraveným terénem. Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonová monolitická stěnová doplněná o sloupy s vyzdívanými nenosnými stěnami a příčkami.