Lokalita: Praha 8 , Na Pěšinách

Termín realizace: 05/2024-současnost

Množství betonu: 850 m3

V květnu jsme zahájili stavbu nového projektu Viladomu Kobylisy, část železobetonové konstrukce.

Sestává ze dvou objektů – objekty A a B. Oba objekty mají společné 2 podlaží. Objekt A má poté ještě 2. a 3. NP a objekt B má dalších 6 podlaží. Základová deska je navržena jako tzv. „bílá vana“, stejně jako část obvodových stěn  5ti podlaží objektu B, které jsou ze 3 stran přisazeny ke stavební jámě. Budova je totiž umístěna na pozemku, který se vyznačuje velkým převýšením. Svislé nosné konstrukce jsou tvořené především železobetonovými monolitickými stěnami doplněné zdivem z keramických tvárnic. Veškeré stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové desky.